پارلمان جهانی در مجموعه سازمان ملل
47 بازدید
محل نشر: ماهنامه سنائی / قم / 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی